European Association of Fintech Stakeholders

„ЛИЧЕН ФАЛИТ” И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОМЯНА НА ДИРЕКТИВА 2012/30/ЕС

2018 roundtable on personal insolvency

Програма

9:30 - 10:00 – Регистрация и кафе за „Добре дошли”

10:00 – 10:30 – „Свръхзадлъжнялост в България” – проф. Искра Балканска, ИИ към БАН

10:30 – 11:00 – „Лична несъстоятелност в ЕК ”видео връзка с Maxime Pekkip

11:00 – 11:30 - Предлаганите промени и доклада на Световната банка - Десислав Данов, БФФ

11:30 – 12:00 - "Отражение на Директивата върху несъстоятелността на ФЛ"– адв. Николай Островски, АФК

12:00 – 13:00 - Обяд – сандвичи и безалкохолни напитки

13:00 – 15:00 - Представяне позициите на участващите организации и дискусия между участниците.

15:00 – Планирано закриване

Powered by Alle.bg