European Association of Fintech Stakeholders
2018 IDD ahead
Еднодневен уъркшоп във връзка с промените в механизма на застрахователно посредничество и предлагане на застрахователни продукти - резултат от приемането на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/97 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти. Събитие от интерес за посредници и застрахователи.

Със съдействеито на Betterfinance

2018 IDD ahead

Дата 10.04.2018

Сграда на ФНТС, ул Г.С.Раковски 108, зала 3

Място

Сграда на ФНТС, ул Г.С.Раковски 108, зала 3
2018 IDD ahead

Основни теми

Програма

0900 - 0930 Регистрация и кафе за "Добре дошли"
0930 - 1000 Същност, структура и рамка на IDD - Мориц Бекер,  EIOPA
1000 - 1030 Сесия "Въпроси и отговори"
1030 - 1100 "IDD: По-високи стандарти за търговско поведение в застраховането" - д-р Любомир Христов, ИДФК
1100 - 1130 Кафе-пауза
1130 - 1200 Защита на потребителите и IDD, Christian Gülich, Bund der Versicherten
1200 - 1230 IDD и защитата на лични данни, д-р Юлия Роне
1230 - 1300 IDD in UK, Douglas Robare
1300 - 1330 MIFID, IDD, PRIIPS - взаимовръзка и отражение върху застраховането, Десислав Данов
1330 - Дискусия, закриване и обяд

Лектори

2018 IDD ahead
2018 IDD ahead
2018 IDD ahead
2018 IDD ahead
2018 IDD ahead
2018 IDD ahead

Снимки

Powered by Alle.bg